Oogzorg bij Osinga Optiek. 
In de oogzorg zijn een aantal disciplines werkzaam, die elk gespecialiseerd zijn op hun eigen specifieke vakgebied. Wanneer u gelijk naar de juiste discipline gaat, scheelt u dat in tijd en onnodige of dubbele onderzoeken. Wanneer u problemen met uw ogen heeft kunt u aan de hand van onderstaande klachten snel bepalen naar wie u het beste kunt gaan.

De Opticien.

De opticien heeft een 4-jarige MBO-Optiekopleiding gevolgd en is in staat u te adviseren op het gebied van monturen en glazen. Oók mag hij oogmetingen verrichten. Opticien is helaas een onbeschermde titel, dus iedereen mag zich opticien noemen en ogen opmeten, óók zonder over de benodigde diploma’s te beschikken. Bij Osinga Optiek worden uw ogen altijd gemeten door een gediplomeerde opticien. Osinga is aangesloten bij de NUVO, de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven.

Wanneer direct naar de Opticien ?

 • Bij langzame achteruitgang van uw oogsterkte voor veraf of nabij (leesbril).
 • Bij gezonde ogen.
 • Bij controle van uw oogdruk.
 • Bij advies voor een bril of glazen.
 • Bij oogmeting voor kinderen vanaf 12 jaar.
 • Graag op afspraak én u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • De opticien kan verwijzen naar optometrist of oogarts via de huisarts.

De Contactlensspecialist.


De contactlensspecialist is een opticien, die zich na zijn optiekopleiding nog eens 2 jaar gespecialiseerd heeft in het aanmeten en controleren van contactlenzen. De titel contactlensspecialist is evenals opticien helaas geen beschermde titel, dus iedereen mag zich als zodanig uitgeven. Bij Osinga wordt u altijd door een gediplomeerde contactlensspecialist geholpen. Osinga is aangesloten bij de vakvereniging ANVC, de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten.

Wanneer direct naar de contactlensspecialist?

 • Voor advies en het aanmeten van alle soorten contactlenzen.
 • Voor acute en periodieke controle van contactlenzen.
 • Voor advies en instructie van onderhoudssystemen voor contactlenzen.
 • Bij problemen met contactlenzen (rood oog, irritatie, jeuk, branderigheid, pijn, etc).
 • Graag op afspraak, maar u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts.
 • De contactlensspecialist kan verwijzen naar optometrist, huisarts of oogarts.

De Optometrist.


De optometrist heeft een 4-jarige HBO-opleiding gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en is een deskundige op het gebied van de werking en gezondheid van het oog. Veel taken, welke voorheen door de oogarts uitgevoerd werden, worden nu door de optometrist gedaan. Optometrist is een beschermde titel en Osinga is de enige zelfstandige optiekzaak in de Westfriesland waar 3 optometristen werkzaam zijn. Osinga is aangesloten bij de vakvereniging OVN, de Optometristen  Vereniging Nederland. 

Wanneer direct naar de optometrist?

 • Bij plotselinge of snelle daling van de gezichtsscherpte/ oogsterkte.
 • Bij het zien van vervormde beelden, schaduwen of beelduitval van het gezichtsveld.
 • Bij niet goed samenwerkende ogen of het zien van dubbelbeelden.
 • Bij oogmeting van kinderen vanaf 6 jaar.
 • Bij gecompliceerde oogmetingen.
 • Bij hoofdpijnklachten of vage klachten, welke niet met een standaardbril  of contactlenzen te verhelpen zijn.
 • Bij een rood oog, het zien van lichtflitsen, vlekjes, draadjes, etc.
 • Voor de (periodieke) beoordeling van de gezondheid van uw ogen (onderzoek hoge oogdruk, diabetes, macula degeneratie, etc).
 • Bij gecompliceerde contactlensklachten/ droge en rode ogen
 • Bij vooronderzoek, advies en nazorg voor staaroperiaties (Eyescan).
 • Bij vooronderzoek, advies en nazorg voor ooglaserbehandelingen (Eyescan).
 • Op verwijzing van de opticien, contactlensspecialist, huisarts of oogarts, maar u kunt óók zonder verwijzing rechtstreeks een afspraak maken. Bel wel altijd voor een afspraak

De Huisarts.


De huisarts is de poortwachter als het gaat om uw gezondheid. Hij kan een aantal klachten zelf behandelen, maar zal bij andere klachten een keus maken of u beter eerst naar de opticien, de contactlensspecialist, de optometrist of de oogarts kunt gaan. 

Wanneer eerst naar de huisarts bij oogproblemen?

 • Bij (hoofd)pijnklachten.
 • Bij last van de ogen (rode, pijnlijke ogen / droge ogen/ irritatie/ ontstekingen, etc).
 • Bij bultjes op de ogen/ oogleden.
 • Wanneer er “iets” in het oog zit.
 • Bij het zien van vlekjes/ draadjes/ lichtflitsen/ vervormde beelden.
 • Op verwijzing van de opticien, contactlensspecialist, optometrist of oogarts.

De Oogarts.


De oogarts is de deskundige en eindverantwoordelijke op het gebied van ogen als het gaat om pathologie en andere complicaties aan het oog (staar, glaucoom, diabetes, etc). De oogarts is veelal werkzaam in het ziekenhuis of zelfstandige oogkliniek. U kunt bij deze discipline alleen terecht op verwijzing van huisarts of optometrist.  

De Orthoptist.


De orthoptist heeft evenals de optometrist een HBO-opleiding gevolgd aan de Hogeschool Utrecht en is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen onder de 6 jaar en kinderen/ volwassenen met afwijkende oogstand (scheelzien). De orthoptist is werkzaam onder verantwoording van de oogarts. Een verwijzing is noodzakelijk.