Ooglaseren in plaats van een bril of contactlenzen.

Perfect zien zonder bril of contactlenzen. Door middel van de nieuwste ooglaserapparatuur  is deze techniek, ook wel refractieve chirurgie genoemd,  nu voor bijna iedereen mogelijk. De optometristen in het Ooglaser Adviescentrum van Osinga in Hoorn zijn speciaal opgeleid om te bepalen of een ooglaserbehandeling verantwoord is en welke methode voor u het meest effectief is. Zij informeren u graag over de positieve mogelijkheden, maar ook over de eventuele beperkingen.  Onze optometristen zijn bevoegd om na de behandeling de benodigde controles en nazorg te verrichten. Voor uitgebreide documentatie  en informatie kunt u terecht bij Ooglaser Adviescentrum Osinga Optiek, Grote Noord 87, Hoorn, telefoon 0229 214 507

Moderne technieken bieden een optimaal resultaat.
Het principe is heel eenvoudig: je past de vorm (kromming) van het hoornvlies iets aan waardoor de lichtinval verandert, zo wordt de afwijkende oogsterkte  gecorrigeerd. Met de komst van de ooglaserapparatuur, zo’n 15-20 jaar geleden, nam deze ontwikkeling een vlucht. Hoewel geen enkele medische procedure perfect is, biedt de ooglasertechniek inmiddels een ongeëvenaarde mate van precisie en voorspelbaarheid. Toepassing van ooglasertechniek vereist een grote technische vaardigheid van de chirurg en wordt toegepast onder plaatselijke verdoving. De ingreep is snel, veilig en beproefd. De herstelperiode is kort en het resultaat is meestal voor lange tijd stabiel, maar kan soms later iets veranderen.

Voor wie is de behandeling geschikt.
Iedereen met gezonde ogen kan zich laten behandelen. Wel mogen de laatste jaren de ogen niet te sterk zijn veranderd. De ooglaserbehandeling kan sterktes tussen -7.00 en +5.00 dioptrie en cillinder- afwijkingen (astigmatisme) tot 5.00 dioptrie uitstekend corrigeren. Bij grotere afwijkingen worden eventueel inplantlenzen aangebracht. Voor jongeren onder de twintig jaar is de ingreep nog niet geschikt omdat de ogen dan nog niet zijn "volgroeid". Boven de 60 jaar dient u rekening te houden met de vorming van staar. In alle gevallen is het zo dat een uitgebreid vooronderzoek door één van onze  optometristen in grote mate het succes van een behandeling bepaalt. Wij werken sinds 2001 volgens de regels en protocollen van de Eyescan-optometristen.


1. Quickscan ; tijdsduur 30 minuten.
Uw ogen worden beoordeeld op technische afwijkingen en contra-indicaties. Wij adviseren u eerst  een afspraak te maken voor een Quickscan. Aan de hand van dit onderzoek   kan al voor 80-90% uitsluitsel  gegeven worden of uw ogen geschikt zijn voor een laserbehandeling. Is dit positief, dan wordt u opgeroepen voor een pré-scan in de kliniek, waar alle metingen nageken worden een ook een oogarts uw ogen beoordeelt. Is óók dit positief, dan komt u terug bij Osinga voor een afrondende meting en kunt u ingestuurd worden voor de definitieve behandeling. Osinga maakt voor u een afspraak bij een hoogwaardig behandelcentrum, waar wij in de afgelopen 15 jaar betrouwbare resultaten van gezien hebben.

Behandeling en kliniek
Consumenten, die geïnteresseerd zijn in een ooglaserbehandeling, lopen de kans verstrikt te raken in een wirwar van aanbiedingen en prijzen. Eigenlijk is het heel simpel; ieder product heeft een eigen waarde en daarmee een prijs, gratis heeft zijn bedenkingen. Wij passen geen selectie toe op basis van de laagste prijs, wel op basis van hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid . Zaken als kennis en ervaring van de chirurg, apparatuur, innovatie, omstandigheden waaronder geopereerd wordt, toegepaste technieken, behaalde resultaten, advisering en begeleiding van de cliënt, objectiviteit en ethiek zijn allesbepalend voor het eindresultaat, en daarmee de kwaliteit van leven.
 

Nazorg .
Na de behandeling wordt u door onze optometristen gedurende 6 maanden gecontroleerd en begeleid. In principe komt u terug volgens het schema   na 1 dag- 1 week- 1 maand- 3 maanden- 6 maanden. Daarna adviseren wij u een jaarlijkse controle (€ 22,- per controle). Voor sommige behandelmethodes is jaarlijkse controle verplicht! Indien gewenst kunnen wij u hiervoor oproepen.

Onderzoekskosten:

Quickscan: €.  30,--*/ Vervolgmeting : €. 30.--*/ Nazorg/ controles: €. 75,--*

* deze kosten krijgt u weer gecrediteerd, indien binnen 6 maanden ná de Quickscan ook de behandeling daadwerkelijk plaatsvindt.

Kijk voor diverse behandel-prijzen op de website van onze partner Eyescan